(+420) 541 613 383 info@elfa-filtr.cz

SLUŽBY

FILTER MANAGEMENT

Optimalizace filtrů ve VZT jednotkách

Co znamená služba Filter Managementu?

Identifikace a vytvoření přehledného seznamu všech filtrů dle jednotlivých filtračních stupňů ve všech vzduchotechnických jednotkách objednavatele a sestavení návrhu struktury filtrů ve sledovaných VZT jednotkách s ohledem na co nejnižší náklady za energie spotřebované filtry (s využitím energetických tříd dle EUROVENT certifikace filtrů).

Co obsahuje služba Filter Managementu?

  • Posouzení vhodnosti použitých filtrů, jejich stavu a rozměrů
  • Správná orientace kapes u kapsových filtrů
  • Ověření maximální možné hloubky filtrů
  • Stanovení tříd filtrace dle normy ISO 16890, která nahradila normu EN779
  • Optimalizace filtrační plochy jednotlivých filtrů

Výstupem Filter Managementu je tabulka všech vzduchotechnických zařízení objednavatele s přehledem filtrů, jejich počáteční parametry a doporučené intervaly výměny. Každý filtr má určenou optimální třídu filtrace, hloubku, filtrační plochu a technické provedení.

Jaké jsou přínosy Filter Managementu?

Hlavním přínosem je optimálně nastavená struktura filtrů, zákazník si může být jist, že bude používat správné rozměry filtrů, nebude mít chybně orientované kapsy, které by neumožňovaly plně využít potenciál filtrů. Všechny filtry budou mít stanovenu třídu filtrace dle aktuálně platné normy
ISO 16890. U každého filtru bude využita maximální prostorově využitelná hloubka. Výsledkem bude snížená spotřeba elektrické energie.

Proč s námi?

Jsme dlouhodobě zavedená firma s bohatými zkušenostmi v oblasti filtrace a čištění vzduchotechniky. Filtraci atmosférického vzduchu se věnujeme již od roku 1992 a na našem trhu zastupujeme výrobce filtrů s certifikací EUROVENT.