(+420) 541 613 383 info@elfa-filtr.cz

NORMA ISO 16890

 

Norma ISO 16890

Nová norma ISO 16890 nahrazuje normu EN779:2012 a ruší doposud používané filtrační třídy G1-F9. Užívání nové normy je závazné od 1. 7. 2018. Vzduchové filtry jsou nově děleny do tříd dle schopnosti filtrace různě velkých částic. Nové požadavky na filtraci byly stanoveny v souladu se studiemi WHO, které se zabývaly dopady vdechování prachových částic na lidské zdraví. Přičemž bylo zjištěno, že nejvíce nebezpečné jsou částice nejmenší (velikosti 1 μm a menší), které se dostanou až do krevního oběhu.

Nové dělení filtrů tedy je dle zachytávání částic různých velikostí, a to:

  • ISO Coarse – hrubé nečistoty
  • ISO ePM10 – částice do 10 μm (částice se dostanou do horních cest dýchacích)
  • ISO ePM2,5 – částice do velikosti 2,5 μm (částice se dostanou do dolních cest dýchacích)
  • ISO ePM1 – částice do velikosti 1 μm (částice se mohou dostat až do krevního oběhu)

Vzduchové filtry jsou tedy nově posuzovány podle účinnosti filtrace v jednotlivých třídách dle velikostí částic. Aby filtr mohl být zařazen do dané třídy, musí zachytit alespoň 50% částic příslušné velikosti. Filtr, který nezachytí alespoň 50% částic velikosti 10 μm, je dále zařazen do skupiny filtrů pro hrubé nečistoty (ISO Coarse) a nejde s ním počítat při výpočtech filtrace jednotlivých prostor.

Kapsový filtr ISO Coarse

Kapsový filtr ePM10

Kapsový filtr ePM2,5

Kapsový filtr ePM1

Jak stanovit, jaký filtr potřebuji?

Určení správného filtru k instalaci závisí na dvou faktorech:

  • okolním vzduchu (ODA – Outdoor Air Quality),
  • prostoru, kam vzduch v budově rozvádím (SUP – Supply Air Quality)

Okolní vzduch – dělení do tříd

Tabulka ukazuje rozdělení okolního vzduchu do tříd ODA:

Outdoor Air Quality
ePM2,5 ePM10 Popis
ODA1 ≤ 10μg/m3 ≤ 20μg/m3 Venkovní vzduch pouze s občasnou prašností
ODA2 ≤ 15μg/m3 ≤ 30μg/m3 Venkovní vzduch s vysokou koncentrací prachových částic
ODA3 ≤ 15μg/m3 ≤ 30μg/m3 Venkovní vzduch s velmi vysokou koncentrací prachových částic

Dodávaný vzduch – dělení prostorů

Níže uvedená tabulka ukazuje příklady prostředí dle rozdělení SUP:

Supply Air Quality
Kategorie Popis prostředí Příklady všeobecných prostor
SUP 1 Prostory s vysokými hygienickými požadavky Nemocnice, vysoce citlivý průmysl, čisté prostory
SUP 2 Prostory se stálou přítomností lidí Školky, školy, kanceláře, hotely, obytné budovy, kina, divadla, konferenční prostory
SUP 3 Prostory s dočasnou přítomností lidí Sklady, umývárny, místnosti se servery, nákupní centra
SUP 4 Prostory s krátkou dobou
přítomností lidí
Schodiště, skladovací prostory, toalety
SUP 5 Prostory bez přítomnosti lidí Podzemní garáže, místnosti pro odpad

Výběr filtru

Po určení kvality venkovního vzduchu (tedy vzduchu na vstupu) a prostředí, kam bude vzduch rozváděn, lze dle následující tabulky určit, jakou třídu filtrace má mít požadovaný filtr.

Požadovaná účinnost filtrace v jednotlivých prostorech v závislosti na venkovním prostředí:

 

Supply Air Quality
    SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5
    ePM1 ePM1 ePM2,5 ePM10 ePM10
Outdoor Air Quality ODA 1 60% 50% 60% 60% 50%
ODA 2 80% 70% 70% 80% 60%
ODA 3 90% 80% 80% 90% 80%

Při zvýšení třídy filtrace však může dojít k nárůstu tlakové ztráty, tento problém se dá řešit instalací vysoce průtočných kompaktních filtrů se sklady do „V“. Jednodušeji lze dosáhnout doporučení při vícestupňové filtraci, ale i při jednom stupni je možné dosáhnout kýženého cíle. Variantně je možné pro snížení tlakové ztráty použít kompaktní filtr s hloubkou 420 mm (větší plocha filtračního média).

Kompaktní filtr s hloubkou 292 mm

Kompaktní filtr s hloubkou 242 mm

Kumulativní efekt vícestupňové filtrace

V případě umístění dvou filtrů za sebou se sčítají jejich účinnosti. Pakliže první filtr má efektivní odlučitelnost částic ePM1 na úrovni 54 %, prochází k dalšímu filtru 46 % z původního množství částic. V tom případě umístění dalšího filtru stejného typu zachytí 54 % ze 46 %, které prošly filtrem prvním. Celkově tedy je zachyceno 79 % částic velikosti ePM1.

HQ85 A+, kapsový filtr ePM1 60%,
energetická třída A+

Výběr filtrů pro VZT jednotku

Vycházíme-li z požadavků příslušných kategorií ODA/SUP, vypadala by tabulka následovně:

  Supply Air Quality – Air handling unit
  SUP 1 SUP 2 SUP 3 SUP 4 SUP 5
Outdoor Air Quality ODA 1 ePM10 50%
ePM1 60%
ePM1 50% ePM2,5 50% ePM10 50% ePM10 50%
ODA 2 ePM2,5 50%
ePM1 60%
ePM10 50%
ePM1 60%
ePM1 50% ePM2,5 50% ePM10 50%
ODA 3 ePM2,5 50%
ePM1 80%
ePM2,5 50%
ePM1 60%
ePM10 50%
ePM1 60%
ePM1 50% ePM2,5 50%

Požadovaná účinnost vícestupňové filtrace pro VZT jednotku v závislosti na venkovním prostředí a místě rozvodu vzduchu.

Naše služby pro vás

Naše firma zajišťuje kvalitní záruční i pozáruční servis vzduchotechniky jak v Brně tak i po celé ČR. Tento servis je prováděn certifikovanými pracovníky a profesionály ve svém oboru. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás. 

R

Kontrola stavu znečistění

R

Čistění a rekonstrukce filtračních systémů

R

Prodej vzduchových filtrů pro všechny oblasti vzduchotechniky

R

Výroba komponent pro čisté prostory a příslušenství

Napište nám

5 + 3 =

Co děláme

Proč si vybrat nás

Vzduchotechniku zdiagnostikujeme a vyčistíme. Používáme robotické nástroje. Unikátní robotický pojezd. Diagnostika kamerou. Servis je prováděn certifikovanými pracovníky a profesionály ve svém oboru.

Čistění a desinfekce vzduchotechniky

Kontrola stavu znečistění vzduchovodů je prvním krokem při přípravě čistění a je prováděna televizním zařízením, které umožňuje detailně prohlédnout prakticky všechny typy vzduchovodů. Rozsah znečistění je snímán videokamerou a zaznamenáván na kazetu.

Čisticí robot

Základem technologie pro čistění vzduchovodů je dálkově ovládaný robot s kolovým podvozkem, integrovanou videokamerou, osvětlením a soustavou nástaveb pro montáž pohonů a zvedacích mechanismů kartáčů, trysek pro tlakový vzduch a dalšího příslušenství.

Příslušenství robotů

Čisticí soupravu tvoří kromě dálkově ovládaného robotu s řídící jednotkou široká paleta kartáčů s několika typy vlasců, uzavírací nafukovací balóny, rotační rozstřikovací trysky, odsávací ventilátory s filtračními vaky, aj.

Čistění vertikálních vzduchovodů

Využívají se speciální rotační kartáče na dlouhých pružných hřídelích poháněných reverzační motorovou jednotkou. Kartáče několika druhů s různými průměry jsou konstrukčně přizpůsobeny pro všechny obvyklé profily a velikosti vzduchovodů.

Desinfekce vzduchovodů

Častým požadavkem je desinfekce potrubí po čistění. Pro tyto případy je k dispozici přídavné čerpadlo, které přes přívodní hadice tlačí požadovanou kapalinu k trysce upevněné na pojezdu. Chemikálie působí jen omezenou dobu.

Čistění horizontálních vzduchovodů

Na zvedací plošinu je připevněn elektromotor s hřídelí upravenou k upevnění rotačního kartáče. Volbou délky vlasců a výškou motoru nad plošinou je možné přizpůsobit pracovní výšku kartáče průměru čistěného vzduchovodu.

Konzultace

 Rádi Vám odpovíme jakýkoliv dotaz

Nenechávejte servis na poslední chvíli a objednejte si preventivní prohlídku.

Vzduchotechnika představuje komplexní řešení, které se stará o výměnu vzduchu, ohřev a chlazení prostoru, ale také odvlhčování, zvlhčování a další funkce. Vzduchotechnika má zásadní funkci pro zdravý pobyt kdekoliv v prostoru. Cílem vzduchotechniky je dosáhnout takové výměny vzduchu, která je ekologická, tak i ekonomická a hygienická.

Objednejte si pravidelnou údržbu vzduchotechniky.

Potřebujete radu?

Chápeme, že vybrat si toho správného dodavatele není zrovna jednoduché. Zavolejte nám ještě dnes a už zítra můžete mít na stole plán, jak to provedeme.