(+420) 541 613 383 info@elfa-filtr.cz

FILTRY PRO LAKOVNY

 

Filtry pro stříkací a vypalovací kabiny

Doporučení pro výběr filtrů

 • Přehled a doporučení pro použití vzduchových filtrů AAF ve stříkacích, sušících a vypalovacích kabinách
 • Široký sortiment filtrů pro všechny typy kabin

  Technologie lakování je z hlediska vzduchotechniky samostatná problematika. Pro dosažení kvalitních lakovaných povrchů je třeba nejen dokonalé technologické kázně lakýrníka, ale také zajistit vysokou čistotu pracovního prostředí a přitom přiměřeně chránit životní prostředí a samotné technické zařízení lakoven.

  Filtrační materiály AmerTex R17, AmerTex R29 a AmerTex R50 lze využít jako předfiltry stříkacích kabin

  Filtrační materiály AmerTex F30, AmerTex F55 a AmerTex F60 se využívají jako přívodní filtry stříkacích kabin, nebo jako stropní filtry

  Čistota vzduchu v kabině

  Do kabin je přiváděn čerstvý vzduch požadovaných teplotních a vlhkostních parametrů. Úkolem filtrů je zachytit všechen prach takových rozměrů, který by již mohl způsobit problém na lakovaném povrchu. Nároky na filtr jsou tím vyšší, čím je vrstva laku menší. Proto je velmi důležitým parametrem filtru pro přívod vzduchu tzv. fraktální odlučivost, která značí, jaké procento prachových částic ze vzdušiny je zachyceno s ohledem na jejich velikost. Tento kvalitní (a dražší) filtr by měl být přiměřeně ochráněn hrubším filtrem, který zachytí hrubý atmosférický prach a nečistoty. 

  Kapsový filtr ISO Coarse 70%, vhodný jako předfiltr na zachycení hrubých nečistot

  Kapsový filtr ePM2,5 70%, lze použít lze použít na 2. stupeň filtrace

  Panelový filtr ISO Coarse 70%, lze využít na zachycení hrubých nečistot, v případě, že není prostor na umístění kapsového filtru

  Panelový filtr typu CP je dostupný ve třídám ePM10 – ePM1 a lze jej tak alternativně použít jako filtr 2. stupně

  V případě, že je instalován systém recirkulace vzduchu, zachycuje tento předfiltr i zbytkové úlety částic barvy z odsávacího systému. V sušicích a vypalovacích kabinách jsou kladeny vysoké nároky na teplotní odolnost všech filtrů. Hlavním problémem je mimo užitého filtračního média také odolnost těsnění. Nesmí být přitom užito materiálů obsahujících silikon. Pro dosažení optimálních parametrů prostředí v lakovnách však nestačí pouze instalovat dokonalý filtr. Důležitá je rovněž konstrukční koncepce zařízení, způsob proudění, rychlost vzduchového proudu, umístění odtahu, apod.

  VariCel HT je vysokoteplotní kompaktní filtr s odolností do 260°C

  VariCel VHT je kompaktní vysokoteplotní filtr s pakety do „V“, zajišťující vysoký průtok vzduchu

  Odsávací systémy

  Při stříkání barev se dostává do vzduchu velké množství barvy, která nedosedne na lakovanou plochu a vytváří nežádoucí prostřik. Tato barva je nesena ve vzdušině do odsávacího kanálu. Tuto barvu je proto nutno v maximální možné míře zachytit do speciálního filtru. Moderní laky jsou stříkány velmi jemnými kapičkami, které při dopadu do filtru mohou být již suché. Jímavost materiálu je proto nově zvýšena minerální mastnou látkou, která velmi zvyšuje účinnost filtračních roun. Účinek filtrů v odsávacím systému je důležitý nejen z hlediska bezpečnosti (barevný prach ve vzduchovodech je hořlavý a výbušný), ale i účinnosti vzduchotechniky (zanášení ventilátorů) a také z hlediska ochrany životního prostředí (úlet prachu do okolí). 

  Paintstop Green je využiván jako odlučovač barev, je dostupný v rolích nebo v podobě připravených řezů

  Paintstop Orange je nasycený mastnou látkou, která zvyšuje jeho jímavost, využiván je jako odlučovač barev. Dostupný je v rolích nebo v podobě připravených řezů

  Pro zachycování chemických škodlivin (rozpouštědla) je v některých kabinách užíváno aktivní uhlí. Toto řešení je vzhledem k jímavosti aktivního uhlí a vysokým koncentracím těkavých látek v odsávaném vzduchu velmi nákladné. Množství instalovaného uhlí je velké a výměna náplně častá. Povrch aktivního uhlí musí být dokonale chráněn před prachem, který by adsorpční vlastnosti znehodnocoval. To klade nároky nejen na dokonalejší vícestupňovou filtraci odtahu, ale tím i na výkonnost ventilátoru.

  Patrony s aktivním uhlím. Zákazník si může zvolit materiál patrony, v nabídce jsou patrony z pozinkovaného plechu, nerezového plechu nebo lehké plastové

  CarboCel, filtr s patronami plněnými aktivním uhlím, velikost CarboCelu se odvíjí od požadovaného průtoku vzduchu a tedy množství instalovaných patron s aktivním uhlím 

  Přehled filtrů a jejich použití

  Tabulka přehledně uvádí nejčastěji používané principy filtrace ve stříkacích, sušicích a vypalovacích kabinách. Použijte tabulku pro specifikaci filtračního materiálu nebo filtru AAF, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám.

  Typ nebo provedení kabiny Typ filtru Max. provozní teplota Materiál Provedení
  Přívodní filtry (řezy):
  AmerTex F60 Super Fine Scrim 100 – 120 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  AmerTex F55 Super Fine 100 – 120 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  AmerTex F30 Fine 100 – 120 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  Odlučovače barev:
  AmerGlas PaintStop Green 80 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  AmerGlas PaintStop Orange 65 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  Přívodní filtry:
  BioPak HT 260 °C Skleněné vlákno Filtrační vložky
  VariPak HT 260 °C Skleněné vlákno Filtrační vložky
  VariCel HT 260 – 480 °C Skleněné vlákno Filtrační vložky
  FC200 200 °C Skleněné vlákno Role, řezy
  CG – filtrační kazety 300 °C Skleněné vlákno Kazety
  AmerTex F60 Super Fine Scrim 100 – 120 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  AmerTex F55 Super Fine 100 – 120 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  AmerTex F30 Fine 100 – 120 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  Odlučovače barev:
  AmerGlas PaintStop Green 80 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  AmerGlas PaintStop Orange 65 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  Odlučovače barev:
  AmerGlas PaintStop Green 80 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  AmerGlas PaintStop Orange 65 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  Předfiltry:
  AmerGlas – filtrační kazety 45 °C Skleněné vlákno Kazety
  AmerGlas 45 °C Skleněné vlákno Role, řezy
  AmerTex R29 Standard 100 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  AmerTex R50 Super 100 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  Jemné filtry:
  DriPak 90 – 135 °C Sklo/synt. vlákno Kapsové filtry
  VariCel 175 °C Skleněné vlákno Kompaktní filtry
  VariCel V 90 °C Skleněné vlákno Kompaktní filtry
  Odlučovače barev:
  AmerGlas PaintStop Green 80 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  AmerGlas PaintStop Orange 65 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  Následná filtrace:
  AmerGlas M57 45 °C Syntetické vlákno Role, řezy
  AmerKleen M80 100 °C Syntetické vlákno Řezy
  DriPak 90 – 135 °C Sklo/synt. vlákno Kapsové filtry
  VariCel 175 °C Skleněné vlákno Kompaktní filtry
  VariCel V 90 °C Skleněné vlákno Kompaktní filtry
  Odlučovače barev:
  AmerGlas PaintStop Orange 65 °C Skleněné vlákno Role, řezy, kazety
  AmerGlas 45 °C Skleněné vlákno Role, řezy
  DustStop Orange 100 °C Skleněné vlákno Řezy

   

  Naše služby pro vás

  Naše firma zajišťuje kvalitní záruční i pozáruční servis vzduchotechniky jak v Brně tak i po celé ČR. Tento servis je prováděn certifikovanými pracovníky a profesionály ve svém oboru. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás. 

  R

  Kontrola stavu znečistění

  R

  Čistění a rekonstrukce filtračních systémů

  R

  Prodej vzduchových filtrů pro všechny oblasti vzduchotechniky

  R

  Výroba komponent pro čisté prostory a příslušenství

  Napište nám

  7 + 8 =

  Co děláme

  Proč si vybrat nás

  Vzduchotechniku zdiagnostikujeme a vyčistíme. Používáme robotické nástroje. Unikátní robotický pojezd. Diagnostika kamerou. Servis je prováděn certifikovanými pracovníky a profesionály ve svém oboru.

  Čistění a desinfekce vzduchotechniky

  Kontrola stavu znečistění vzduchovodů je prvním krokem při přípravě čistění a je prováděna televizním zařízením, které umožňuje detailně prohlédnout prakticky všechny typy vzduchovodů. Rozsah znečistění je snímán videokamerou a zaznamenáván na kazetu.

  Čisticí robot

  Základem technologie pro čistění vzduchovodů je dálkově ovládaný robot s kolovým podvozkem, integrovanou videokamerou, osvětlením a soustavou nástaveb pro montáž pohonů a zvedacích mechanismů kartáčů, trysek pro tlakový vzduch a dalšího příslušenství.

  Příslušenství robotů

  Čisticí soupravu tvoří kromě dálkově ovládaného robotu s řídící jednotkou široká paleta kartáčů s několika typy vlasců, uzavírací nafukovací balóny, rotační rozstřikovací trysky, odsávací ventilátory s filtračními vaky, aj.

  Čistění vertikálních vzduchovodů

  Využívají se speciální rotační kartáče na dlouhých pružných hřídelích poháněných reverzační motorovou jednotkou. Kartáče několika druhů s různými průměry jsou konstrukčně přizpůsobeny pro všechny obvyklé profily a velikosti vzduchovodů.

  Desinfekce vzduchovodů

  Častým požadavkem je desinfekce potrubí po čistění. Pro tyto případy je k dispozici přídavné čerpadlo, které přes přívodní hadice tlačí požadovanou kapalinu k trysce upevněné na pojezdu. Chemikálie působí jen omezenou dobu.

  Čistění horizontálních vzduchovodů

  Na zvedací plošinu je připevněn elektromotor s hřídelí upravenou k upevnění rotačního kartáče. Volbou délky vlasců a výškou motoru nad plošinou je možné přizpůsobit pracovní výšku kartáče průměru čistěného vzduchovodu.

  Konzultace

   Rádi Vám odpovíme jakýkoliv dotaz

  Nenechávejte servis na poslední chvíli a objednejte si preventivní prohlídku.

  Vzduchotechnika představuje komplexní řešení, které se stará o výměnu vzduchu, ohřev a chlazení prostoru, ale také odvlhčování, zvlhčování a další funkce. Vzduchotechnika má zásadní funkci pro zdravý pobyt kdekoliv v prostoru. Cílem vzduchotechniky je dosáhnout takové výměny vzduchu, která je ekologická, tak i ekonomická a hygienická.

  Objednejte si pravidelnou údržbu vzduchotechniky.

  Potřebujete radu?

  Chápeme, že vybrat si toho správného dodavatele není zrovna jednoduché. Zavolejte nám ještě dnes a už zítra můžete mít na stole plán, jak to provedeme.