(+420) 541 613 383 info@elfa-filtr.cz

SLUŽBY

ČISTÉ PROSTORY

Proudění vzduchu v čistých prostorech

Proudění vzduchu v čistých prostorech

Obecně existují dva typy proudění vzduchu v čistém prostoru s různou úrovní kontroly kvality vzduchu: laminární a nelaminární.
Laminární proudění (přesněji jednosměrné proudění vzduchu nebo také vytěsňovací proudění s malou turbulencí) je zásadně lepší, ale také mnohem nákladnější než nelaminární proudění (nejednosměrné proudění vzduchu, dříve nazývané konvenční nebo turbulentní).

Čisté prostory s nelaminárním prouděním

Princip nelaminárního (nejednosměrného) proudění vzduchu je založen na ředění vzduchu v konstrolovaném prostoru vzduchem přiváděným do prostoru přes filtry. Důraz je kladen na kvalitu filtrace a co možná nejmenší turbulenci vzduchu při ustálené rychlosti proudění. Turbulence je hlavním nedostatkem každého čistého prostoru s nelaminárním prouděním. Vyskytuje-li se turbulence, tak částice, které by se jinak mohly usadit nebo mohly být odneseny odtahem mimo kontrolovaný prostor, jsou nadnášeny a cirkulují v místnosti. Za nějakou dobu se malé částice spojí do větších shluků, které vytváří kontaminaci.

Čisté prostory s nelaminárním prouděním
s uzavřenými kompaktními filtračními kazetami s individuálním napájením

V čistých prostorech s vertikálním nelaminárním prouděním dolů vstupuje vzduch do místnosti přes stropní filtry a je odsáván skrze výustky umístěné obvykle v bočních stěnách. Strop je řešen jako kazetový, kdy vzduch vstupuje do místnosti přes stropní filtrační kazety v hermeticky uzavřených skříních s individuálním napájením (viz AstroCel TM Hood) nebo přes filtry umístěné v čistých nástavcích (viz CM-Hood). Jako nosný systém postačí lehká stropní mřížka (např. 50 mm profil T-bar).

Čisté prostory s nelaminárním prouděním s tlakovými stropy

V čistých prostorech s vertikálním nelaminárním prouděním dolů vstupuje vzduch do místnosti přes stropní filtry a je odsáván skrze výustky umístěné obvykle v bočních stěnách. Kompaktní velkoplošný strop je sestaven jako tlaková komora, kdy vzduch vstupuje do místnosti rovnoměrně přes soustavu filtrů (např. AstroCel II DS, FS, KE) usazených na nosné stropní mřížce (viz AstroGel ND). Toto řešení je nákladnější z hlediska počátečních nákladů, neboť nosný stropní systém AstroGel ND je dražší než systém T-bar, avšak náklady na výměnu filtrů AstroCel II jsou obvykle nižší než při použití filtrů AstroCel TM.

Čisté prostory s laminárním prouděním

Princip laminárního proudění spočívá ve vytvoření filtrovaného kompaktního proudu vzduchu, který malou rychlostí klesá od stropu k podlaze (nebo proudí vodorovně od stěny ke stěně) a strhává s sebou částice obsažené ve vzduchu v prostoru. Pokud je proudění vzduchu opravdu laminární, dochází k turbulencím pouze na okrajích vzduchového válce. Částice na okraji laminárního pole již nejsou schopny kontaminovat kontrolovaný prostor. U všech typů čistých prostor s laminárním prouděním je třeba počítat s vlivem diference teplot vzduchu přiváděného vůči vzduchu v napájené místnosti. Teplotní rozdíl má nezanedbatelný vliv na rychlost, směr a kvalitu laminárního proudění.
S výhodou jsou pro vytvoření laminárního proudění používány velkoplošné laminární stropní přívody typu LF, které díky své konstrukci vytváří konstantní proud vzduchu o malé rychlosti (0,2 až 0,45 m/s) pod celou plochou přívodu. U tohoto řešení (zejména operační sály) není nutné odsávat vzduch podlahou, ale postačí výustky v bočních stěnách.

Čisté prostory s vertikálním laminárním prouděním
s uzavřenými kompaktními filtračními kazetami s individuálním napájením

V čistých prostorech s vertikálním prouděním vstupuje vzduch do místnosti přes stropní filtry a je odsáván skrze perforovanou podlahu. Strop je řešen jako kazetový, kdy vzduch vstupuje do místnosti přes stropní filtrační kazety v hermeticky uzavřených skříních s individuálním napájením (viz AstroCel TM Hood). Podmínkou správné funkce je velká a kompaktní plocha osazená filtry, aby byl proud vzduchu dostatečně široký. Toto řešení je obvykle levnější než tlakový strop, neboť jako nosný systém postačí lehká stropní mřížka (např. 50 mm profil T-bar).

Čisté prostory s vertikálním laminárním prouděním s tlakovými stropy

V čistých prostorech s vertikálním prouděním vstupuje vzduch do místnosti přes stropní filtry a je odsáván skrze perforovanou podlahu. Strop je řešen jako přetlaková komora (např. systém AstroGel ND s filtry AstroCel II Knife Edge). Rovnoměrné proudění vzduchu ve velké ploše strhává a odvádí znečisťující částice z místnosti do podlahy a tím zabraňuje kumulaci těchto částic. Částice, vznikající u jednoho pracoviště, jsou přitom odváděny dříve, než mají možnost migrovat na pracoviště sousední. Rovněž u tohoto typu je nutná co největší plocha osazená filtry, případně je vhodné použít velkoplošné „laminarizátory“ pro zrovnoměrnění proudu vzduchu.

Čisté prostory s horizontálním příčným laminárním prouděním

V čistých prostorech s horizontálním příčným prouděním vstupuje do místnosti přes filtry v jedné stěně (např. filtry AstroCel II Dry Seal nebo AstroCel II Fluid Seal), proudí napříč místností a je odsáván přes perforovanou protilehlou stěnu. Rychlost vzduchu musí být ustálena na dostatečně vysoké úrovni, obvykle 0,45 m/s, aby se vyrovnal efekt tepelného stoupání částic. U pracovišť blízko vysoce účinných filtračních stěn je možno dosáhnout třídy 100 a vyšší. Horizontální příčné proudění je praktický a nákladově efektivní systém, obzvláště v čistých prostorech, které je nutno vybudovat ve stávajících místnostech s omezenou výškou stropu.

Naše služby pro vás

Naše firma zajišťuje kvalitní záruční i pozáruční servis vzduchotechniky jak v Brně tak i po celé ČR. Tento servis je prováděn certifikovanými pracovníky a profesionály ve svém oboru. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás. 

R

Kontrola stavu znečistění

R

Čistění a rekonstrukce filtračních systémů

R

Prodej vzduchových filtrů pro všechny oblasti vzduchotechniky

R

Výroba komponent pro čisté prostory a příslušenství

Napište nám

11 + 5 =

Co děláme

Proč si vybrat nás

Vzduchotechniku zdiagnostikujeme a vyčistíme. Používáme robotické nástroje. Unikátní robotický pojezd. Diagnostika kamerou. Servis je prováděn certifikovanými pracovníky a profesionály ve svém oboru.

Čistění a desinfekce vzduchotechniky

Kontrola stavu znečistění vzduchovodů je prvním krokem při přípravě čistění a je prováděna televizním zařízením, které umožňuje detailně prohlédnout prakticky všechny typy vzduchovodů. Rozsah znečistění je snímán videokamerou a zaznamenáván na kazetu.

Čisticí robot

Základem technologie pro čistění vzduchovodů je dálkově ovládaný robot s kolovým podvozkem, integrovanou videokamerou, osvětlením a soustavou nástaveb pro montáž pohonů a zvedacích mechanismů kartáčů, trysek pro tlakový vzduch a dalšího příslušenství.

Příslušenství robotů

Čisticí soupravu tvoří kromě dálkově ovládaného robotu s řídící jednotkou široká paleta kartáčů s několika typy vlasců, uzavírací nafukovací balóny, rotační rozstřikovací trysky, odsávací ventilátory s filtračními vaky, aj.

Čistění vertikálních vzduchovodů

Využívají se speciální rotační kartáče na dlouhých pružných hřídelích poháněných reverzační motorovou jednotkou. Kartáče několika druhů s různými průměry jsou konstrukčně přizpůsobeny pro všechny obvyklé profily a velikosti vzduchovodů.

Desinfekce vzduchovodů

Častým požadavkem je desinfekce potrubí po čistění. Pro tyto případy je k dispozici přídavné čerpadlo, které přes přívodní hadice tlačí požadovanou kapalinu k trysce upevněné na pojezdu. Chemikálie působí jen omezenou dobu.

Čistění horizontálních vzduchovodů

Na zvedací plošinu je připevněn elektromotor s hřídelí upravenou k upevnění rotačního kartáče. Volbou délky vlasců a výškou motoru nad plošinou je možné přizpůsobit pracovní výšku kartáče průměru čistěného vzduchovodu.

Konzultace

 Rádi Vám odpovíme jakýkoliv dotaz

Nenechávejte servis na poslední chvíli a objednejte si preventivní prohlídku.

Vzduchotechnika představuje komplexní řešení, které se stará o výměnu vzduchu, ohřev a chlazení prostoru, ale také odvlhčování, zvlhčování a další funkce. Vzduchotechnika má zásadní funkci pro zdravý pobyt kdekoliv v prostoru. Cílem vzduchotechniky je dosáhnout takové výměny vzduchu, která je ekologická, tak i ekonomická a hygienická.

Objednejte si pravidelnou údržbu vzduchotechniky.

Potřebujete radu?

Chápeme, že vybrat si toho správného dodavatele není zrovna jednoduché. Zavolejte nám ještě dnes a už zítra můžete mít na stole plán, jak to provedeme.