(+420) 541 613 383 info@elfa-filtr.cz

SLUŽBY

LF-OP
Laminární stropní přívod vzduchu

Laminární stropní přívodní skříně pro operační sály

Laminární přívodní stropní skříně slouží pro vytvoření rovnoměrného proudu vzduchu definované čistoty s minimální turbulencí pro ventilaci operačního pole. Skříně LF-OP splňují nejvyšší hygienické a technické požadavky pro filtraci a rozvod vzduchu v oblasti zdravotnictví. Užitím laminárního přívodu LF-OP se dosahuje minimálního počtu zárodků v prostoru operačního pole – sledované částice jsou bezpečně zachyceny HEPA filtry bezprostředně před vstupem do operačního sálu. Vytěsňující (laminární) proudění také minimalizuje kontaminaci (indukci částic) z okolí operačního pole.

Základní technická specifikace

Hlavní výhodou LF-OP je celosvařovaná hliníková konstrukce pléna s povrchovou úpravou práškovým lakem – kombinace zajišťující nejlepší možnou ochranu před korozivním působením desinfekce. HEPA filtry třídy H14 mají gelové těsnění zajišťující 100% těsnost. Plénum je vybaveno integrovaným stmívatelným LED osvětlením se spolehlivou evropskou řídicí elektronikou. Laminarizátor je vybaven 2× napnutou speciální tkaninou a má kruhový prostup pro stativ operačního svítidla.

Přehled základních rozměrů LF-OP

Velikost stropního pole
Š X D (mm)
Objem vzduchu ve vztahu k čisté ploše Vybavení LF-OP
při 0,20 m/s při 0,25 m/s Průchod pro stativ svítidla LED osvětlení Dvouvrstvý laminarizátor
(m³) (m³)
1200 x 1800 1270 1590
1200 x 2000 1430 1790
1400 x 2000 1700 2120
1400 x 2400 2070 2590
1600 x 2400 2390 2990
1800 x 2400 2720 3390
2000 x 2400 3040 3800
2400 x 2400 3690 4610
2000 x 2600 3310 4140
 2600 x 2600 4370 5460
 3000 x 3000 5910 7380

Velikost LF-OP není omezena, vychází se vždy z požadovaného objemu vzduchu (m³/h) vztaženého k výstupní rychlosti proudění (standardně 0,20 m/s). Pro návrh velikosti laminárního přívodu je třeba zadat objem vzduchu m³/h, požadovanou výstupní rychlost vzduchu v m/s, maximální tlakovou ztrátu celého elementu, popřípadě požadavky na bezpečnou velikost operačního pole.