(+420) 541 613 383 info@elfa-filtr.cz

PRODUKTY

NAŠE PRODUKTY

CM Hood – čisté nástavce

Čisté nástavce pro přívod vzduchu s HEPA filtrem

Čisté nástavce jsou určeny pro přívod vzduchu v čistých prostorech, kde je vyžadován HEPA filtr na koncovém stupni filtrace. Čisté nástavce se využívají zejména ve zdravotnictví, farmaceutickém průmyslu a při výrobě mikroelektroniky.

Nástavce CM Hood jsou vyráběny v několika konstrukčních variantách, zohledňujících typ podhledu v daném čistém prostoru, požadavky na orientaci a tvar připojovací příruby, typ a účinnost požadovaného filtru a vyústky.

Ve stejném provedení jsou vyráběny i odtahové nástavce konstrukčně zjednodušené o prvky fixace filtru.

Základní technická specifikace

Hlavní výhodou nástavců CM Hood je přizpůsobení konstrukce nástavce typu podhledu pro jeho snadné sesazení. Velikost skříně je přizpůsobena velikosti filtru, pro který je určena. Lze objednat také variantu s možností testování těsnosti uložení filtru a integrity média i měření tlakové ztráty filtru.

Skříň čistého nástavce

Skříň je vyrobena z kvalitních materiálů zajišťujících dlouhou životnost:

 • Lakovaný ocelový plech
 • Lakovaný hliníkový plech
 • Nerezový plech

Základní barvou laku je RAL 9010, ale variantně lze zvolit jiné barevné provedení.

Přehled základních rozměrů CM Hood

Označení nástavce

Rozměr
HEPA filtru

Rozměr skříně CM

Průtok vzduchu s HEPA filtrem třídy H13

šířka x délka

šířka x délka

50 mm média

60 mm média

70 mm média

90 mm média

(mm)

(mm)

(m3/h)

(m3/h)

(m3/h)

(m3/h)

CM1212

305 x 305

320 x 320

150

180

190

240

CM1818

457 x 457

472 x 472

330

410

440

520

CM2121

535 x 535

550 x 550

460

560

600

720

CM2222

575 x 575

590 x 590

530

650

700

830

CM2424

610 x 610

625 x 625

600

730

790

930

Hodnoty průtoku jsou vztaženy k tlakové ztrátě 125 Pa. Výška nástavce je přizpůsobena výšce filtru nebo potřebám projektu.

Přívod vzduchu

Přívod vzduchu je řešen jako boční nebo horní a je možno nástavec připojit jak na kruhové, tak na hranaté přívody vzduchu. Čisté nástavce lze také osadit regulací průtoku vzduchu, a to buď ruční, dálkově ovládanou, nebo automatickou.

Těsnění filtrů

Pro dosažení maximální efektivity je možnost výběru těsnění HEPA filtru dle potřeb zákazníka.

V nabídce jsou těsnění:

 • Půlkruhové nekonečné
 • Ploché
 • Profilové
 • Gelové

Upevnění filtru

Filtr je přitlačován násuvnými šrouby, které mohou být pro agresivní prostředí nerezové. Pro gelové těsnění lze užít perové západky.

Testování a měření

 • Lokální test DEHS, pomocí trysky rozptylující aerosol
 • Měření tlakové ztráty filtru, pomocí propojovací trubičky

Výustky

Na výběr je z několika druhů distribučních elementů podle potřeb zákazníka. Základní provedení vyústky jsou děrovaný plech, vířivý anemostat (drall), difuzorový vícestranný anemostat nebo trysková výusť.

Všechny možnosti provedení výustků:

 • Děrovaný lakovaný plech
 • Děrovaný lakovaný plech s vláknovým filtrem
 • Děrovaný nerezový plech
 • Difuzorový anemostat
 • Vířivý stavitelný anemostat
 • Trysková výustka
 • Laminarizátor

KD – kanálové skříně

Technické provedení:

Skříň je vyráběna jako svařovaná z ocelového, nebo nerezového plechu. Případně je sestavovaná z hliníkových profilů se sendvičovými panty. U kanálové skříně lze objednat také možnost měření tlakové ztráty, případně vyrobit přechodové díly na kruhová potrubí.

Druhy:

 • KD – pro filtry do třídy F9
 • KDH – pro HEPA filtry (je možnost instalace předfiltrů)
 • KDC – pro patrony s aktivním uhlím (je možnost instalace předfiltrů)

 

LF – laminární stropní přívody vzduchu

Laminární stropní přívody mají využití jak v operačních sálech nemocnic, tak v průmyslovém prostředí při výrobě mikroelektroniky a ve farmaceutickém průmyslu. Splňují přísné hygienické požadavky na tento typ zařízení pro čisté prostory ve zdravotnictví a farmacii i ostatních čistých prostorách. Tyto vlastnosti jsou doloženy hygienickým posouzením Národní referenční laboratoře Státního zdravotního ústavu v Praze.

LF-OP

Laminární stropní přívodní skříně pro operační sály

Laminární přívodní stropní skříně slouží pro vytvoření rovnoměrného proudu vzduchu definované čistoty s minimální turbulencí pro ventilaci operačního pole. Skříně LF-OP splňují nejvyšší hygienické a technické požadavky pro filtraci a rozvod vzduchu v oblasti zdravotnictví. Užitím laminárního přívodu LF-OP se dosahuje minimálního počtu zárodků v prostoru operačního pole – sledované částice jsou bezpečně zachyceny HEPA filtry bezprostředně před vstupem do operačního sálu. Vytěsňující (laminární) proudění také minimalizuje kontaminaci (indukci částic) z okolí operačního pole.

Technické provedení:

Hlavní výhodou LF-OP je celosvařovaná hliníková konstrukce pléna s povrchovou úpravou práškovým lakem – kombinace zajišťující nejlepší možnou ochranu před korozivním působením desinfekce. HEPA filtry třídy H14 mají gelové těsnění zajišťující 100% těsnost. Plénum je vybaveno integrovaným stmívatelným LED osvětlením se spolehlivou evropskou řídicí elektronikou. Laminarizátor je vybaven dvakrát napnutou speciální tkaninou a má kruhový prostup pro stativ operačního svítidla.

Přehled základních rozměrů LF-OP

Velikost stropního pole
Š X D (mm)

Objem vzduchu ve vztahu k čisté ploše

Vybavení LF-OP

při 0,20 m/s

při 0,25 m/s

Průchod pro stativ svítidla

LED osvětlení

Dvouvrstvý laminarizátor

(m3)

(m3)

1200 x 1800

1270

1590

1200 x 2000

1430

1790

1400 x 2000

1700

2120

1400 x 2400

2070

2590

1600 x 2400

2390

2990

1800 x 2400

2720

3390

2000 x 2400

3040

3800

2400 x 2400

3690

4610

2000 x 2600

3310

4140

 2600 x 2600

4370

5460

 3000 x 3000

5910

7380

 

Velikost LF-OP není omezena, vychází se vždy z požadovaného objemu vzduchu (m3/h) vztaženého k výstupní rychlosti proudění (standardně 0,20 m/s). Pro návrh velikosti laminárního přívodu je třeba zadat objem vzduchu m3/h, požadovanou výstupní rychlost vzduchu v m/s, maximální tlakovou ztrátu celého elementu, popřípadě požadavky na bezpečnou velikost operačního pole.

LF-IN

Technické provedení:

Provedení laminárního stropního přívodu vzduchu pro průmyslovou výrobu.

 

Technické provedení:

 • Podvěsná pléna s laminarizátory pro doplnění stávajících konstrukcí
 • Zakarosovaná plnéna pro pasivní filtry i oběhové jednotky
 • Aktivní pléna s ventilátory a chlazením
 • Možnost integrovaného osvětlení
 • Konstrukce z hliníku, lakovaného nebo nerezového plechu

SG – odsávací mříže

Technické provedení:

U modelové řady odsávacích mříží SG existují tři různé provedení. SGJ se stavitelnou mřížkou, SGD s děrovaným plechem a SGM s krycí mříží. Odsávací mříže lze vybavit filtrem (filtrační tkanina AmerTex) nebo síťovinovým filtrem.

 

Kanálové skříně RPT

Kanálové skříně pro bezpečnou výměnu filtru (BiBo)

 

Kanálové skříně s bezpečnou výměnou filtrů (systém BiBo – Bag in Bag out) jsou založeny na modulové koncepci a jsou určeny pro filtrování nebezpečně kontaminované vzdušiny. Při dodržení přesného postupu nedochází při výměně zanesených filtrů k přímému kontaktu personálu s nebezpečnými látkami. Uvedený systém podmiňuje řazení RPT před ventilátor (práce v podtlaku). Proudění vzduchu je vertikální. Hlavní předností konstrukce ELFA je unikátní přítlačný šroubový mechanismus zdvihu hlavního filtru, který umožňuje plynulou změnu přítlaku bez nutnosti seřizování mechanismu zevnitř. Skříně jsou vybaveny měřením tlakové ztráty a systémem pro test těsnosti uložení hlavního filtru dle DIN 1946.

Skříně jsou konstruovány pro širokou škálu filtrů a předfiltrů, včetně speciálních rámů s patronami pro adsorpční nebo chemisorpční médium. Konstrukce kanálových skříní RPT tvoří modulární systém – jednotlivé skříně lze sestavit vedle sebe a nad sebe – dle potřebného objemového vzduchového výkonu a potřebné kombinace filtrů. Systém zahrnuje podnože, nástěnné konzoly a různé typy připojovacích vzduchovodů a držáky diferenčních manometrů.

Využití pro BiBo skříně najdeme zejména ve farmacii, jaderném průmyslu a dalších aplikacích v prostředí s nebezpečnými látkami ve vzduchu.

Přehled základních půdorysných rozměrů modulů RPT

Označení modulu

Rozměr příruby

Rozměr hlavního filtru

Nominální průtok pro HEPA filtry (příklad)

Další filtry (příklad)

H × Š

H × Š × V

HPG

HVG

Předfiltr

Aktivní uhlí

(mm)

(mm)

(m3/h)

(m3/h)

rozměr

Patrony (ks)

RPT 1224

421×726

305x610x292

1000

1750

287x592x96

8

RPT 1824

573×726

457x610x292

1500

2250

445x592x96

12

RPT 2424

726×726

610x610x292

2000

3750

592x592x96

16

RPT 3024

878×726

610x762x292

2500

4250

592x744x96

20

Základním prvkem je skříň pro hlavní filtr (provedení A) nebo hlavní filtr s předfiltrem (provedení B, C a D). Hlavním filtrem je nejčastěji HEPA filtr s hloubkou rámu 292 mm. Výška skříní je variabilní dle výšky rámů filtrů a jejich kombinace. Jako volitelné příslušenství lze objednat přípojné kryty pro napojení vzduchovodů (horizontální i vertikální), podnože, nástěnné konzoly, montážní mezirámy, držáky manometrů. Volitelnou variantou je provedení s reverzním tokem vzduchu (zdola nahoru), provedení ATEX (s filtry v ATEX provedení) a provedení RSC, určené k instalaci za přepážku s výměnou filtrů ze strany čistého prostoru. Dalším příslušenstvím jsou speciální svářečky ochranných vaků, měřicí přístroje na test těsnosti dle DIN 1946 a diferenční manometry.

V základu jsou pro skříně určeny dva typy HEPA filtrů: typ HPG či AstroPak a vysoceprůtočný HEPA filtr HVG či AstroCel III.

Návod na výměnu filtrů s nejvyšší ochranou personálu je k dispozici. Spotřebním materiálem jsou mimo filtrů speciální ochranné vaky a těsnicí pryžové kruhy.

Podrobnější technická dokumentace, rozměrové výkresy, technické listy filtrů, návody na montáže, postupy měření a testování budou zaslány na požádání. Speciální zákaznická provedení RPT na dotaz.

Materiál skříně:

 • Lakovaná ocel
 • Nerezový plech

Doplňky pro zákazníka:

 • Možnost testu těsnosti uložení filtru dle DIN 1946
 • Možnost měření tlakové ztráty filtru
 • Možnost dodání přístroje pro test těsnosti
 • Možnost dodání speciální svářečky ochranných vaků
 • Provedení ATEX s ATEX filtry

Potřebujete radu?

Chápeme, že vybrat si toho správného dodavatele není zrovna jednoduché. Zavolejte nám ještě dnes a už zítra můžete mít na stole plán, jak to provedeme.