(+420) 541 613 383 info@elfa-filtr.cz

KORONAVIRUS A FILTRACE

 

Koronavirus a filtrace

Dle zjištění vědců z National Institute of Health, CDC, UCLA a univerzity Princeton zveřejněném ve studii v The New England Journal of Medicine přežije SARS-CoV-2 různou dobu na různých typech povrchů:

  • 3 hodiny – aerosol
  • 4 hodiny – měď
  • 24 hodin – lepenka
  • 2-3 dny – plast/ocel

Výsledky studie naznačují, že životaschopný SARS-CoV-2 se může být roznášen aerosolem. Viry se nepohybují samostatně volně vzduchem, jsou přenášeny na nosičích – částicích menších 10μm.

Vzduchotechnika

Vzduchotechnické jednotky provádějí cirkulaci vzduchu v místnostech. Pokud tedy uvažujeme výměnu vzduchu 7x za hodinu a životaschopnost viru 3 hodiny v aerosolu, potom lze dojít k závěru, že virus se rozšíří v místnostech napojených na vzduchotechnickou jednotku a celkově 21x oběhne dotčené místnosti, než se stane neživotaschopným.

Zachycení částic přenášejících virus dle účinnosti filtru

Následující graf znázorňuje počet částic potenciálně přenášející virus, které zůstávají ve vzduchu. Na ose y je množství částic v procentech a na ose x potom počet cyklů průchodu vzduchu vzduchotechnickou jednotkou, tedy i průchodu přes daný typ filtru.

Norma ISO 16890

Pokud se podíváme na kategorie SUP/ODA (dle doporučení v rámci normy ISO16890) a na jednotlivé třídy filtrace pro dané typy provozů či místností, vidíme, že pro nemocniční prostory (SUP1) platí při nejvíce znečištěném vzduchu ODA3 (který je v podstatě v každém velkém městě vČR) výsledná třída ePM1 90%. Je tedy potřeba zachytit 90% částic velikosti 1μm.

Zachycení částic potenciálně přenášejících virus

 

Pokud se na danou problematiku následně podíváme optikou snahy o zachycení částic, které mohou přenášet virus, pak AAF navrhuje jako nejlepší řešení zachytit více než 95% částic ePM1. Pokud tomu tak ve vzduchotechnické jednotce bude, tak při první cirkulaci vzduchu je zachyceno 95% částic, při druhé už 99,8% částic a při třetí 99,99% částic potenciálně nesoucích virus. 

 

Při zvýšení třídy filtrace však může dojít k nárůstu tlakové ztráty, tento problém se dá řešit instalací vysoce průtočných kompaktních filtrů se sklady do „V“. Jednodušeji lze dosáhnout doporučení při vícestupňové filtraci, ale i při jednom stupni je možné dosáhnout kýženého cíle. Variantně je možné pro snížení tlakové ztráty použít kompaktní filtr s hloubkou 420 mm (větší plocha filtračního média).

VariCel VXL
VariCel V XLH

Produkty AAF

Následující tabulka ukazuje možnosti skládání filtrů z nabídky AAF, které pro Vás ELFA dodává, jejich filtrační třídu a zároveň kolik cyklů průchodu vzduchu filtrem je třeba pro zachycení 95% částic potenciálně nesoucí virus.

HEPA filtry

Pokud by byla potřeba zvýšit třídu filtrace na úroveň HEPA filtrů, ale byl by problém s tlakovou ztrátou, pak je možnost využít HEPA filtry s médiem eFRM (tedy AAF typ MEGAcel), který má velmi nízkou počáteční tlakovou ztrátu (o 50% nižší jak u klasických HEPA filtrů), jeho médium je 8x pevnější než u klasických HEPA filtrů, koncová doporučená tlaková ztráta je 600 Pa a filtr může mít průtok až 5000 m3/h. Tyto filtry jsou dostupné ve třídách H13 a H14, ale také ve třídách ISO ePM2,5 a ePM1.

MEGAcel

Naše služby pro vás

Naše firma zajišťuje kvalitní záruční i pozáruční servis vzduchotechniky jak v Brně tak i po celé ČR. Tento servis je prováděn certifikovanými pracovníky a profesionály ve svém oboru. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte nás. 

R

Kontrola stavu znečistění

R

Čistění a rekonstrukce filtračních systémů

R

Prodej vzduchových filtrů pro všechny oblasti vzduchotechniky

R

Výroba komponent pro čisté prostory a příslušenství

Napište nám

8 + 13 =

Co děláme

Proč si vybrat nás

Vzduchotechniku zdiagnostikujeme a vyčistíme. Používáme robotické nástroje. Unikátní robotický pojezd. Diagnostika kamerou. Servis je prováděn certifikovanými pracovníky a profesionály ve svém oboru.

Čistění a desinfekce vzduchotechniky

Kontrola stavu znečistění vzduchovodů je prvním krokem při přípravě čistění a je prováděna televizním zařízením, které umožňuje detailně prohlédnout prakticky všechny typy vzduchovodů. Rozsah znečistění je snímán videokamerou a zaznamenáván na kazetu.

Čisticí robot

Základem technologie pro čistění vzduchovodů je dálkově ovládaný robot s kolovým podvozkem, integrovanou videokamerou, osvětlením a soustavou nástaveb pro montáž pohonů a zvedacích mechanismů kartáčů, trysek pro tlakový vzduch a dalšího příslušenství.

Příslušenství robotů

Čisticí soupravu tvoří kromě dálkově ovládaného robotu s řídící jednotkou široká paleta kartáčů s několika typy vlasců, uzavírací nafukovací balóny, rotační rozstřikovací trysky, odsávací ventilátory s filtračními vaky, aj.

Čistění vertikálních vzduchovodů

Využívají se speciální rotační kartáče na dlouhých pružných hřídelích poháněných reverzační motorovou jednotkou. Kartáče několika druhů s různými průměry jsou konstrukčně přizpůsobeny pro všechny obvyklé profily a velikosti vzduchovodů.

Desinfekce vzduchovodů

Častým požadavkem je desinfekce potrubí po čistění. Pro tyto případy je k dispozici přídavné čerpadlo, které přes přívodní hadice tlačí požadovanou kapalinu k trysce upevněné na pojezdu. Chemikálie působí jen omezenou dobu.

Čistění horizontálních vzduchovodů

Na zvedací plošinu je připevněn elektromotor s hřídelí upravenou k upevnění rotačního kartáče. Volbou délky vlasců a výškou motoru nad plošinou je možné přizpůsobit pracovní výšku kartáče průměru čistěného vzduchovodu.

Konzultace

 Rádi Vám odpovíme jakýkoliv dotaz

Nenechávejte servis na poslední chvíli a objednejte si preventivní prohlídku.

Vzduchotechnika představuje komplexní řešení, které se stará o výměnu vzduchu, ohřev a chlazení prostoru, ale také odvlhčování, zvlhčování a další funkce. Vzduchotechnika má zásadní funkci pro zdravý pobyt kdekoliv v prostoru. Cílem vzduchotechniky je dosáhnout takové výměny vzduchu, která je ekologická, tak i ekonomická a hygienická.

Objednejte si pravidelnou údržbu vzduchotechniky.

Potřebujete radu?

Chápeme, že vybrat si toho správného dodavatele není zrovna jednoduché. Zavolejte nám ještě dnes a už zítra můžete mít na stole plán, jak to provedeme.