(+420) 541 613 383 info@elfa-filtr.cz

Kontejner s aktivním uhlím

Kontejner KAU-10 a KAU-20

Kontejnerový filtrační systém s aktivním uhlím je vhodný pro případy s vysokou koncentrací plynů nebo pro vysoké průtoky vzduchu (až 20.000 m3/h), kdy by bylo třeba instalovat příliš mnoho klasických patron a velikost filtrační skříně by byla neúměrně velká.

Kontejner s aktivním uhlím

Výhody:

  • Provedení jako kontejner standardní velikosti.
  • Optimální spotřeba média díky použití patronových filtrů uvnitř kontejneru.
  • Lze vybavit mostovým jeřábem pro snadnější manipulaci s filtračními patronami.
  • Patrony lze plnit jakýmkoliv typem, či směsí adsorpčních médií.

Ideálním použitím jsou nové instalace, kde je třeba instalovat velké množství média na bázi aktivního uhlí. Nebo lze kontejnerový systém využít jako zlepšení stavu na současných instalacích, ve kterých musí probíhat příliš častá výměna patron s aktivním uhlím a celý proces filtrace je tak nadměrně zatěžován náklady na výměnu aktivního uhlí a dopravními náklady. Instalací kontejneru s velkým množstvím aktivního uhlí dojde ke snížení počtu výměn substrátu za sledované období a dojde k úspoře provozních nákladů. Navíc není třeba provádět nákladné zvětšování jednotek, na které mnohdy ve strojovně není již místo, protože kontejner lze postavit vedle budovy.

Typ KAU-20 KAU-10
Velikost kontejneru 20 stop 10 stop
Typ patrony CAN-150 CAN-150
Předfiltrace Ano Ano
Počet patron 46 22
Průtok 20 000 m³/h 9 500 m³/h
Množství média 4,8 m³ 2,3 m³
Typ připojení DN800 DN600